Woonruimtes

‘Eigen volk eerst’, gaat dit woningzoekenden helpen?

Het ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, onder leiding van Hugo de Jonge, komt vanaf 2023 met een nieuw voorstel voor een aanpassing van de Huisvestingswet. Hierdoor zouden inwoners van de eigen gemeenten in veel gevallen een streepje voor hebben zodra zij een nieuwe woning zoeken. Hoe dit zit? Dat vertellen we je graag.

Wat houdt deze wet in?

Beginnen bij het begin: de Huisvestingswet. Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een eigen verordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Het landelijke ministerie heeft nu een voorstel gedaan om deze wet iets aan te passen. Het aantal woningen wat gemeenten dan kunnen toewijzen aan hun eigen inwoners, zou met dit voorstel vanaf volgend jaar tot de helft van alle woningen toenemen. Dit zou volgens het ministerie nodig zijn om de schaarse woonruimte beter te verdelen. In veel Nederlandse gevallen geen hele gekke gedachtengang: de woningnood is groot. Neem een aankoopmakelaar Amstelveen of makelaar Amstelveen: rondom Amsterdam is het vechten op een plekje.

Om welke woningen gaat het?

Je zou misschien denken dat het hierbij enkel om huurwoningen gaat, maar niks blijkt minder waar. Ook koopwoningen onder de NHG-grens vallen naast sociale huurwoningen onder de wet. NHG staat in dit geval voor Nationale Hypotheek Garantie en betreft huizen met een maximale aankoopprijs van €355.000. Tot op heden mochten gemeenten 25% van dit soort woningen aan eigen inwoners verdelen, maar met dit voorstel zou dit aantal dus verdubbelen.

Ook andere groepen

Zoals eerder vermeld vallen inwoners uit de eigen gemeenten onder deze regeling, maar ook andere groepen woningzoekenden hebben met de Huisvestingswet een streepje voor. Elke gemeente mag namelijk ook geschikte woningen toewijzen aan mensen met een ‘maatschappelijke’ of ‘economische’ binding. Wie dit zijn? Denk aan leraren of verpleegkundigen die nu geen huis kunnen vinden in de krappe markt. Maar ook voormalige inwoners die willen terugkeren krijgen met deze wet voorrang op de rest. Hoe gemeenten de woningen tussen alle groepen verdelen, mogen zij zelf bepalen.

Kritische nood?

Vooral in dorpen zouden starters en senioren vaak achter het net vissen doordat mensen van buiten de regio met de overwaarde van hun huis meer kunnen bieden. Daarom wilde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er gekeken werd naar alle mogelijkheden. Het nieuwe wetsvoorstel is hier het gevolg van. Volgens het NRC zijn er hier en daar echter wel wat kritische noten te kraken. “Een overheid die bepaalt wie een woning mag kopen die al een eigenaar heeft: dat is vergaand ingrijpen in het eigendomsrecht”, aldus Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. 

Of het voorstel daadwerkelijk wordt aangenomen, moet de tijd gaan leren. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button