Trends

Zonnepanelen: goed voor het milieu en jouw gezondheid

Dat zonnepanelen voor groene energie zorgen, dat weten we ondertussen allemaal wel. Maar wat kan jij precies vertellen over de specifieke voordelen voor het milieu en de volksgezondheid? Voordelen op deze gebieden zijn er namelijk genoeg, maar ze blijven vaak nog onderbelicht wanneer er over zonne-energie gesproken wordt.  In dit artikel kijken we verder dan geld en milieu als verzameltermen en benoemen we concreet de belangrijkste voordelen van de groei aan zonnepanelen op onze daken.

Voordelen voor iedereen

Zonnepanelen leveren voordelen op voor iedereen. Natuurlijk profiteer je het meeste van zonnepanelen wanneer ze op je eigen dak liggen, maar als we wat verder kijken dan alleen je eigen woning of zelfs je eigen straat zien we dat iedereen baat heeft bij de opkomst van zonnepanelen. De grootste opbrengsten van zonnepanelen zitten in vier vormen van uitstoot en vervuiling die aanzienlijk afnemen met dank aan hernieuwbare energie zoals zonne-energie.

Koolstofdioxide (CO2)

De koolstofdioxide die in onze atmosfeer hangt heeft een grote impact op het klimaat en is een van de belangrijkste factoren die voor de snelle en sterke verandering van de afgelopen decennia. CO2 is een probleem omdat het de warmte van de aarde vasthoudt. Koolstofdioxide komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. Bij het opwekken van zonne-energie komt geen CO2 vrij. Dit is wel het geval bij de productie en het transport, al bespaar je over de gehele levensduur van een zonnestroomsysteem veel meer CO2 dan dat, waardoor je onderaan de streep dus flink bijdraagt aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Methaan (CH4)

Wanneer we het over uitstoot en de opwarming van de aarde hebben, wordt eigenlijk altijd CO2 als de grote boosdoener gezien. De impact van methaan wordt zeer onderschat. Wist je dat methaan per kilo 25 keer meer impact op de opwarming van de aarde heeft dan koolstofdioxide. Dit komt omdat methaan langer blijft hangen en meer warmte en straling vasthoudt. Bij het verbranden van gas komen enorme hoeveelheden CH4 vrij. Maar dankzij de zonnepanelen op jouw dak en alle andere daken in Nederland worden we stap voor stap minder afhankelijk van gas.

Bodemkwaliteit

De grond waar we op leven, onze gewassen op verbouwen en waar dieren en planten hun voedingsstoffen vinden wordt hard geraakt door niet-hernieuwbare energiebronnen. Olie komt terecht in de grond en beschadigt flora en fauna, het boren naar gas vernietigt leefomgevingen en ook nucleaire energiebronnen dragen bij aan bodemvervuiling. 

Zonnepanelen bevatten ook schadelijke materialen en het uitgraven van silicium, maar dankzij de levensduur van minimaal 25 jaar is de impact vele malen kleiner dan dat bij hernieuwbare energiebronnen het geval is. Door zonnepanelen op je dak te plaatsen zit je geen flora of fauna in de weg, zoals bij zonneparken wel het geval is. Nog een reden om dus eens op dakscanzonnepanelen.nl te kijken naar de mogelijkheden om zonnepanelen op jouw dak te plaatsen.

Luchtkwaliteit

Buiten methaan en koolstofdioxide komen er bij het verbranden van fossiele brandstoffen diverse schadelijke chemicaliën vrij die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden. Deze stoffen staan bekend als risicofactoren voor kanker. Steenkool bevat zwaveldioxide en breekt af in zeer kleine deeltjes die metaal bevatten die de organen beschadigen wanneer ze in je bloedbaan terechtkomen.

De positieve effecten op de volksgezondheid

Het verminderen van de koolstofdioxide en methaan in de atmosfeer zorgt ervoor dat er minder warmte en straling vastgehouden wordt, waardoor de temperatuur op de aarde daalt (of in ieder geval niet zo snel blijft stijgen). Dat maakt het lastiger voor virussen om te verspreiden, vermindert droogte en uitsterven van dieren en planten en helpt het aantal en de kracht van natuurrampen te beperken. Ook verminderen we risicofactoren zoals kankerverwekkende chemicaliën, schadelijke stoffen voor longen en ogen en metaaldeeltjes die voor interne beschadigingen zorgen.

Zonnepanelen zijn niet de oplossing waarmee we alle bovenstaande problemen laten verdwijnen, maar het is absoluut een stap in de goede richting. Alle beetjes dragen bij en zelf word je er ook helemaal niet minder van. De besparingen van zonnepanelen bieden een mooie beloning en een extra reden om zo snel mogelijk voor zonne-energie te kiezen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button